Instalāciju māksla

Ar vārdu „māksla” parasti saprot tās tradicionālās izpausmes, piemēram, glezniecību, tēlniecību, grafiku utt., taču mūsdienās māksla var būt jebkādas radošas izpausmes, tajā skaitā instalāciju māksla. Patiesībā instalāciju māksla ir kļuvusi pat ļoti populāra un daudzi šādus mākslas darbs dzīvē ir redzējuši, tikai neasociē to ar īstu mākslu vai neizšķir kā atsevišķu mākslas veidu.

Instalāciju māksla pamatā ir mākslas virziens, kas ietver trīs dimensionālu (telpisku) darbu veidošanu no jebkādiem materiāliem. Šāds raksturojums ir ļoti plašs, tāpēc varētu rasties problēmas ar izpratni par to, kas ir un kas nav māksla. Definējot instalāciju mākslu tik plaši, varētu rasties priekšstats, ka jebkurš objekts telpā ir māksla, bet tā gluži nav. Instalācijas kā mākslas darbi parasti tiek veidoti ar kādu dziļāku domu un parasti tie ir paredzēti kādai konkrētai vietai vai notikumam. Instalācijas, atšķirībā no daudziem citiem mākslas darbiem, bieži tiek izveidotas tikai uz īsu brīdi, nevis pastāvīgai glabāšanai.

Tradicionāli instalācijas tiek iedalītas divos apakš virzienosvides instalācijas un gaismas instalācijas. Vides instalācijas var būt jebkāds mākslinieka radīts objekts vai objektu kompozīcija, kurai ir kāds virs mērķis. Prasti par šo virs mērķi kalpo uzmanības piesaistīšana kādam konkrētam notikumam, norisei, pasākumam utt. Bieži vien vides instalācijas ir pat provokatīvas vai šokējošas, jo tas ir vislabākais veids, kā piesaistīt apkārtējo uzmanību. Arī ielu mākslu var uzskatīt par sava veida vides instalāciju novirzienu. Vides instalāciju mākslinieki bieži vien pat vēlas palikt anonīmi, jo cilvēki uz šādām provokācijām mēdz reaģēt ļoti dažādi. Šādi mākslinieki nereti tiek dēvēti par huligāniem vai par noziedzniekiem, jo ne visi spēj izbaudīt viņu radošās izpausmes. Vides instalācijām var būt arī komerciāli nolūki – tās var tikt radītas kā reklāma kādam produktam. Vides instalācijās galvenais ir šis mērķis, bet būtiska nozīme ir izpildījumam no vizuālajam baudījumam. Protams, var tikt radītas arī vienkārši vizuāli skaistas vides instalācijas, kas kalpo kā dekors un nekas vairāk. Kā vides instalāciju piemērus Latvijā var minēt ļoti daudz ko, piemēram, grafiti vai pat vienkāršus dekorus, kas izvietoti uz ielām, bet ļoti uzskatāms paraugs ir 2014. gadā notikusī akcija „Gliemeži”, ko īstenoja organizācija „Mākslai vajag telpu”. Iespējams, pamanījāt, ka Rīgā dažādās vietās tika izveidoti liela izmēra gliemeži dažādās krāsās. Akcijas mērķis bija pievērst uzmanību aktuālai problēmai – laikmetīgās mākslas muzeja izveidei. Šie gliemeži simbolizēja laikmetīgās mākslas muzeja tapšanas gaitas ātrumu.

Gaismas instalācijas pēc sava veidola ir līdzīgas vides instalācijām (mākslinieka radīti objekti vai kompozīcijas), tikai tajās tiek izmantota gaisma un tās pārsvarā nekad netiek izmantotas provokācijai vai uzmanības vēršanai uz kādu konkrētu problēmu. Gaismas instalācijas ir vizuāls baudījums. Pie gaismas instalācijām tiek pieskaitītas, piemēram, projekcijas uz sienām, no gaismas objektiem veidotas kompozīcijas, gaismas staru spēles utt. Noteikti daudzi ir apmeklējuši ikgadējo pasākumu „Staro Rīga”, kurā ir iespējams apskatīt visdažādākos gaismas instalāciju piemērus – projicētus attēlus uz Rīgas namiem, gaismas strūklakas, gaismu atstarojoši objekti utt.

Instalācijas noteikti ir pelnījušas tikt dēvētas par mākslas darbiem, tāpat kā gleznas un skulptūras. Instalāciju mākslai nav noteiktu robežu. Tā ļauj brīvi izpausties un radošā veidā nodot savu vēstījumu visai pasaulei, vai arī vienkārši radīt ko skaistu, kas priecēs apkārtējos.